Profesionální lepení potahových fólií, autofólií a okenních fólií

Martin Heral
Pod školou 11
Držovice 796 07

tel: 608 712 162
e-mail:heralmartin@gmail.com www:  www.autofoliemates.cz

Autofólie - kombinované fólie


Vlastnosti

Kombinované fólie spojují vlastnosti bezpeènostních a protisluneèních fólií. Chrání pøed vloupáním do vozu oknem a zároveò úèinnì chrání proti slunci, tj. tepelnému a UV záøení. Kombinované autofólie jsou nabízeny v nìkolika barevných variantách.

Vzhled

Fólie se vzhledovì kryjí s typy ze standardních sluneèních øad, aby bylo možné je kombinovat. Model 420 smoke je shodný s fólií CH 13 h.c., Q 416 h.c. s fólií Q 16 h.c., Q 425 h.c. s fólií Q 25 h.c. a koneènì model 440 h.c. s fólií XH 45 h.c.

Typ fóliePropustnost viditelného svìtlaCelková redukce sluneèního záøení
420 - smoke
18%
36%
Q 416 h.c.
34%
49%
Q 425 h.c.
44%
43%
440 h.c.
40%
47%
 

2011 © AUTOFÓLIE MATES - Created by Radek Ohanka / eonline.cz