Profesionální lepení potahových fólií, autofólií a okenních fólií

Martin Heral
Pod školou 11
Držovice 796 07

tel: 608 712 162
e-mail:heralmartin@gmail.com www:  www.autofoliemates.cz

Fólie na ochranu laku

Výrobce KPMF Tato fólie je stomikronova a zcela transparentní, po nalepení není znatelná a zachovává barvu i lesk pùvodního laku. Pøevažnì se aplikuje na nepoškozené lakované díly pøední a spodní èast vozu, které jsou nejvíce náchylny k poškození od odletujících kamínkù. Lze s ní nalepit i celý vùz. Stejnì tak s ní mùžeme polepit motocykl èi jiné objekty, pøedmìty.

 

2011 © AUTOFÓLIE MATES - Created by Radek Ohanka / eonline.cz