Profesionální lepení potahových fólií, autofólií a okenních fólií

Martin Heral
Pod školou 11
Držovice 796 07

tel: 608 712 162
e-mail:heralmartin@gmail.com www:  www.autofoliemates.cz

Kombinované okenní fólie

Jsou fólie,které mají všechny tøi funkce v jednom,a to bezpeènostní,tepelnìizolaèní a clonící Kombinované okenní fólie spojují ochranné vlastnosti bezpeènostních fólií a tepelnìizolaèní a clonící vlastnosti fólií sluneèních. Jedná se o jednu tlustou probarvenou fólii, tedy o žádné lepení fólie na folii, jak mùžeme velice èasto vidìt u konkurenèních materiálù. Jedná se o systém levnìjší a technicky samozøejmì mnohem dokonalejší.

Pøehled fólií
Typ fólieSpecifikacePropustnost vid. svìtlaCelková redukce slun. záøení
402 h.c.bronzová112 mue
41,3%
410 h.c.støíbrná reflexní112 mue
18%
440 h.c.šedá s reflexí112 mue
40%
8012 XH h.c.šedá s reflexí300 mue
40%
8012 SI h.c.støíbrná zrcadlová300 mue
15,3%
8012 SS h.c.slabì šedá300 mue
56%
 

2011 © AUTOFÓLIE MATES - Created by Radek Ohanka / eonline.cz